ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ S.S.I- SPECIALTIES S.S.I

Ο Καταδυτικός Οργανισμός SSI – Scuba School International παρέχει εκπαίδευση, πιστοποιήσεις στην κατάδυση και εκπαιδευτικό υλικό στους αυτοδύτες, στους εκπαιδευτές, στα καταδυτικά κέντρα και θέρετρα ανά τον κόσμο.

Scuba Schools International (SSI) official dive center

Scuba Schools International (SSI) official dive center

Τα προγράμματα της SSI παρέχουν μια υποβρύχια εμπειρία που φέρνει κοντά τους ανθρώπους που μαθαίνουν την αξία της επικοινωνίας και της συνεργασίας, τόσο πάνω όσο και κάτω από την επιφάνεια.

Η σειρά των προγραμμάτων της SSI είναι ένα από τις πιο αποτελεσματικά σχεδιασμένα και δοκιμασμένα διεξοδικά συστήματα για την εκπαίδευση δυτών στον κόσμο.

 

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές συνιστώσες για γίνει ένας δύτης – η κατάλληλη γνώση, οι δεξιότητες, ο εξοπλισμός και η εμπειρία.

Αυτό το ονομάζουμε στην SSI το Διαμάντι της κατάδυσης / Diver Diamond.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ S.S.I- SPECIALTIES S.S.I

Open Water

Open Water

Open Water


Αυτό το παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρόγραμμα πιστοποίησης είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε τη δια βίου περιπέτειά σας ως πιστοποιημένος αυτόνομος δύτης. Η εξατομικευμένη εκπαίδευση συνδυάζεται με συνεδρίες πρακτικής εξάσκησης στο νερό για να εξασφαλίσετε ότι έχετε τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για να γίνετε πραγματικά άνετοι υποβρύχια. Θα αποκτήσετε την πιστοποίηση Open Water Diver της SSI.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ελάχιστη ηλικία: 10
Προαπαιτούμενα πιστοποίησης: Κανένα
Θεωρητικά μαθήματα: Online εκμάθηση
Μαθήματα πισίνας/περιορισμένων νερών: 6
Καταδύσεις ανοικτής θάλασσας: 4
Μέγιστο βάθος εκπαίδευσης: 18 μέτρα / 60 πόδια (ηλικία 15+)
Συνιστώμενη διάρκεια: 16 – 32 ώρες

Try Scouba

Try Scouba SSI

Try Scouba SSI


Το πρόγραμμα Try Scuba ή Try Scuba Diving της SSI είναι η εισαγωγή σας στον υποβρύχιο κόσμο. Αυτό το αρχικό πρόγραμμα σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε τον υποβρύχιο κόσμο, είτε σε περιορισμένα νερά είτε σε ανοιχτή θάλασσα, χωρίς να δεσμευτείτε για ένα μεγαλύτερης διάρκειας πρόγραμμα πιστοποίησης. Θα αποκτήσετε την αξιολόγηση Try Scuba ή Try Scuba Diving της SSI.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ελάχιστη ηλικία: 8/10
Προαπαιτούμενα πιστοποίησης: Κανένα
Θεωρητικά μαθήματα: Try Scuba Pool
Μαθήματα πισίνας/περιορισμένων νερών: 1
Καταδύσεις ανοικτής θάλασσας: 0
Μέγιστο βάθος εκπαίδευσης: 5 μέτρα / 15 πόδια / 12 μέτρα / 40 πόδια
Συνιστώμενη διάρκεια: 6 – 10 ώρες
Ειδικευμένος εξοπλισμός: καμία

 Scuba Rangers
Scuba Rangers

Scuba Rangers

Το πρόγραμμα Scuba Rangers της SSI προσφέρει πολλές καταδυτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 8-12 ετών. Η ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και τα προγράμματα Scuba Rangers διδάσκονται μόνο από ειδικευμένους εκπαιδευτές σε μια πισίνα ή σε συνθήκες περιορισμένων νερών σε μια προστατευόμενη περιοχή μέχρι το μέγιστο βάθος των 4 μέτρων. Θα αποκτήσετε τη διαβάθμιση αναγνώρισης Scuba Rangers.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ελάχιστη ηλικία: 8/10
Προαπαιτούμενα πιστοποίησης: Κανένα
Θεωρητικά μαθήματα: Πρόγραμμα online
Μαθήματα πισίνας/περιορισμένων νερών: 1
Καταδύσεις ανοικτής θάλασσας: 0
Μέγιστο βάθος εκπαίδευσης: 18 μέτρα / 60 πόδια (ηλικία 15+)
Συνιστώμενη διάρκεια: 16 – 32 ώρες

 Advanced Adventurer

Αυτό το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να δοκιμάσετε πέντε διαφορετικές καταδύσεις στο νερό από πέντε προγράμματα ειδικότήτων της SSI χωρίς να χρειάζεται να ολοκληρώσετε ολόκληρη την Ειδικότητα. Εάν δεν είστε σίγουροι για το επόμενο βήμα σας, αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος για να αυξήσετε τις ικανότητες και την εμπειρία της κατάδυσης και να προσδιορίσετε ποια προγράμματα ειδικότητας σας ενδιαφέρουν. Αυτές οι καταδύσεις θα πιστωθούν προς την ειδικότητα αν αποφασίσετε να ολοκληρώσετε ένα ή περισσότερα προγράμματα ειδικότητας. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος θα αποκτήσετε την πιστοποίηση Advanced Adventurer της SSI.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ελάχιστη ηλικία: 10; 12 αν περιλαμβάνεται Deep Diving
Προαπαιτούμενα πιστοποίησης: Open Water Diver

Σημείωση: Μέγιστο βάθος 30μ /98 π αν περιλαμβάνεται Deep Diving.

Θεωρητικά μαθήματα: Online εκμάθηση
Μαθήματα πισίνας/περιορισμένων νερών: Όχι περισσότερες από 5
Καταδύσεις ανοικτής θάλασσας: Όχι περισσότερες από 5
Μέγιστο βάθος εκπαίδευσης: Ποικίλει
Συνιστώμενη διάρκεια: 6 – 10 ώρες

 


Enriched Air Nitrox

enriched air nitrox ssi

Enriched Air Nitrox


Το πρόγραμμα Enriched Air Nitrox της SSI θα σας διδάξει πώς να σχεδιάσετε και να καταδυθείτε με ασφάλεια με μίγματα εμπλουτισμένου αέρα EAN Nitrox έως 40% οξυγόνου.

Η κατάδυση με εμπλουτισμένο αέρα μπορεί να αυξήσει τα όρια χωρίς αποσυμπίεση, να αυξήσει την ασφάλειά σας και να μειώσει το απαιτούμενο μήκος των διαστημάτων στην επιφάνεια σε σχέση με τον αέρα.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος θα λάβετε την πιστοποίηση Enriched Air Nitrox 32% ή 40% της SSI.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ελάχιστη ηλικία: 10
Προαπαιτούμενα πιστοποίησης: Open Water Diver αν περιλαμβάνεται εκπαίδευση στο νερό
Θεωρητικά μαθήματα: Online εκμάθηση
Μαθήματα πισίνας/περιορισμένων νερών: Προαιρετική
Καταδύσεις ανοικτής θάλασσας: Προαιρετική
Μέγιστο βάθος εκπαίδευσης: Προαιρετική
Συνιστώμενη διάρκεια: 6 – 10 ώρες
Ειδικευμένος εξοπλισμός: Πρόγραμμα γνώσεων

 SEARCH & RECOVERY

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

SI Search and Recovery Specialty

SI Search and Recovery Specialty

Το πρόγραμμα αυτό σας παρέχει με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τον ασφαλή σχεδιασμό και διεξαγωγή καταδύσεων έρευνας και ανάκτησης.

Θα μάθετε για τις μεθόδους έρευνας, τα εξειδικευμένα σχέδια κατάδυσης, την υποβρύχια επικοινωνία και τον τρόπο ανάκτησης μικρών έως μεσαίων αντικειμένων χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό όπως οι σάκοι ανέλκυσης.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος θα αποκτήσετε την πιστοποίηση ειδικότητας Search and Recovery της SSI.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ελάχιστη ηλικία: 12
Προαπαιτούμενα πιστοποίησης: Open Water Diver
Θεωρητικά μαθήματα: Online εκμάθηση
Μαθήματα πισίνας/περιορισμένων νερών: Προαιρετική
Καταδύσεις ανοικτής θάλασσας: 2
Μέγιστο βάθος εκπαίδευσης: Ποικίλει με την ηλικία
Συνιστώμενη διάρκεια: 6 – 10 ώρες

 PHOTO & VIDEO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Photo & Video της SSI

Photo & Video της SSI

Το πρόγραμμα Photo & Video της SSI σας διδάσκει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να καταδυθείτε με μια υποβρύχια φωτογραφική μηχανή και σας παρέχει τις βαθύτερες γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για τη σωστή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση του εξοπλισμού σας.

Ο στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να αποτυπώσετε τις καταπληκτικές εμπειρίες σας από τις υποβρύχιες περιπέτειές σας.

Θα αποκτήσετε την πιστοποίηση ειδικότητας Photo & Video της SSI.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ελάχιστη ηλικία: 10
Προαπαιτούμενα πιστοποίησης: Open Water Diver
Θεωρητικά μαθήματα: Online εκμάθηση
Μαθήματα πισίνας/περιορισμένων νερών: 1+
Καταδύσεις ανοικτής θάλασσας: Προαιρετική
Μέγιστο βάθος εκπαίδευσης: Ποικίλει
Συνιστώμενη διάρκεια: Ποικίλει

 


SPECIALTIES S.S.I

WAVES, TIDES & CURRENTS
Αυτό το πρόγραμμα σας παρέχει με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την ασφαλή κατάδυση σε μια ποικιλία δυναμικών υδάτινων περιβαλλόντων.

WAVES TIDES CURRENTS ssi

WAVES TIDES CURRENTS ssi

WRECK DIVING
Αυτό το πρόγραμμα σας παρέχει με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την ασφαλή κατάδυση γύρω από τα ναυάγια και τους τεχνητούς υφάλους.

WRECK DIVING SSI

WRECK DIVING SSI

EQUIPMENT TECHNIQUES

Το πρόγραμμα των τεχνικών εξοπλισμού της SSI σας διδάσκει πώς να επιλέγετε, να συντηρείτε και να αποθηκεύετε το πλήρες σύστημα της κατάδυσής σας.

EQUIPMENT TECHNIQUES SSI

REACT RIGHT

Το πρόγραμμα αυτό διδάσκει τις δεξιότητες και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή πρώτων βοηθειών έκτακτης ανάγκης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και πληροί τις απαιτήσεις των πρώτων βοηθειών / ΚΑΡΠΑ για τα προγράμματα εκπαίδευσης της SSI. Apo 250 -> 190

React-Right-ssi

React Right SSI

SCIENCE OF DIVING

Αυτό το πρόγραμμα παρέχει μια εις βάθος και λεπτομερή μελέτη της φυσικής, της φυσιολογίας, της θεωρίας αποσυμπίεσης, του υδάτινου περιβάλλοντος και του καταδυτικού εξοπλισμού.

SCIENCE OF DIVING ssi

SCIENCE OF DIVING ssi

PERFECT BUOYANCY
Αυτό το πρόγραμμα σας διδάσκει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να βελτιώσετε τη θέση σας της κατάδυσης, να αυξήσετε τον έλεγχο της πλευστότητας και να ελαχιστοποιήσετε το ρυθμό κατανάλωσης της αναπνοής σας.

PERFECT BUOYANCY ssi

PERFECT BUOYANCY ssi

NAVIGATION

Αυτό το πρόγραμμα σας παρέχει με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την ασφαλή και άνετη πλοήγηση κάτω από το νερό κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης.

navigation ssi

NAVIGATION SSI

DEEP DIVING
Αυτό το πρόγραμμα παρέχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την ασφαλή και άνετη κατάδυση πέραν των 18 μέτρων.

DEEP DIVING SSI

DEEP DIVING SSI

DIVER STRESS & RESCUE
Μάθετε πώς να αναγνωρίζετε και να αντιμετωπίζετε το άγχος, να προλαμβάνετε τα ατυχήματα και να διαχειρίζεστε καταλλήλως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης εάν προκύψουν

DIVER STRESS & RESCUE SSI

DIVER STRESS & RESCUE SSI

DIVE GUIDE

Αυτό το πρόγραμμα σας δίνει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την ασφαλή καθοδήγηση ομάδων πιστοποιημένων δυτών, και είναι το πρώτο βήμα προς μια συναρπαστική σταδιοδρομία ως Επαγγελματίας της κατάδυσης της SSI.

DIVE GUIDE SSI

DIVE GUIDE SSI

 

 

H ΣΧΟΛΗ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ I.S.O EN 14467 ΓΙΑ

  1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΤΩΝ ΔΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
  3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ-ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ

Ο Καταδυτικός Οργανισμός SSI – Scuba School International ξεκίνησε το 1970, έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει περισσότερα από 30 Κέντρα Εξυπηρέτησης, αντιπροσωπεύεται σε περισσότερες από 110 χώρες με πάνω από 3500 τοποθεσίες διεθνώς και έχει υλικά τα οποία κυκλοφορούν σε περισσότερες από 30 γλώσσες.

Ο Καταδυτικός Οργανισμός SSI – Scuba School International είναι το όνομα που πρέπει να εμπιστεύεστε στον καταδυτικό κόσμο, και αποδίδουμε αυτή την επιτυχία στις χωρίς συμβιβασμούς προδιαγραφές και πρότυπα και στην εστιασμένη μεθοδολογία.

Η σχολή International Divers School δραστηριοποιείται στον χώρο των καταδύσεων από το 2008 προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και εκμάθησης καταδύσεων.